forside   |   print   |   kontakt

Udtalelser


"Gi´ kulturen et eftersyn" var overskriften på en sjov og anderledes værdiproces, som vi har gennemført sammen med Hans Lauge i 2015 og 2016.
Vi, er Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden, et specialiseret tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, og baggrunden for processen var dels at ruste organisationen til forandringer, dels at etablere en stærkere vi-følelse og et fælles sprog omkring de bærende værdier og de samspilsregler, som skal gælde i vores interne og tværfaglige samarbejde.
Med Hans Lauges hjælp er vi kommet godt i gang med begge dele. Vi har fået konkrete værktøjer til at arbejde kreativt med daglige udfordringer, og vi arbejder nu systematisk med adfærdsmæssige forpligtelser til gavn for trivslen og arbejdsglæden i huset.

Hans Lauges store force er nærvær og engagement. Han er velforberedt, sjov og nysgerrig og skaber altid en tryg og god stemning med humoristiske og varme anekdoter fra "det virkelige liv". For Hans Lauge interesserer sig for mennesker - han kan simpelthen ikke lade være!Annemette Ugelvig, leder

Bo og Rehabiliteringscenter Lunden, Varde maj 2016
Vi havde som ny afdelingsledelse på Kolding Sygehus i foråret 2014 et stort ønske om at arbejde med værdi- og kultur i afdelingen. Vi blev anbefalet Hans Lauge som konsulent på emnet, hvilket absolut har været den helt rigtige beslutning.

Samarbejdet med Hans Lauge har været inspirerende, nærværende og udviklende på alle måder, og der er nu fokus på de værdier, der leves i afdelingen – og dermed på kulturarbejde.

Efter en turbulent og urolig periode i afdelingen med utryghed og masser af lederskift mødte Hans Lauge personalet på sin helt egen rolige og empatiske måde, hvilket hurtigt fik alle til at føle sig trygge og dermed åbne overfor de problemstillinger, som der skulle arbejdes med.

Hans Lauge er på en gang meget professionel og samtidig personlig og nærværende.

Hans Lauge inspirerer med oplæg, der er krydret med en blanding af teori og konkrete historier, hvoraf flere af dem er egne oplevelser, hvilket betyder, at det bliver nærværende for den enkelte. Dette blandet med hans store rummelighed og empatiske tilgang til kursisterne samt en skøn humor gør undervisningen levende og på intet tidspunkt kedeligt.

Teori blandet med praktiske øvelser, der har afsæt i kursisternes hverdag giver mening og involvering af alle, og netop det, at der arbejdes med afsæt i kursisternes hverdag og det, der har betydning for den enkelte, er essentielt i forhold til det resultat, som vi alle opnår efter vores samarbejde med Hans Lauge.

Siden forløbet sammen med Hans Lauge har vi løbende målt på de forpligtelser, som medarbejdere og ledere gav sig selv og hinanden på kurset, og dette holdt op med fortsat fokus på de udviklingsområder, som blev identificeret på temadagene gør, at medarbejderne i dag trives. Der er god stemning i afdelingen, personalet gør det, som de har forpligtet sig til overfor hinanden, og de relationelle kompetencer er udviklet. Afdelingen er blevet mere tydelig på sine indre værdier, og dette har en direkte betydning for den kvalitet som patienter og pårørende oplever, når de er indlagte i afdelingen. De redskaber, som Hans Lauge lærte os, er lette at anvende i hverdagen, og derfor er det også som ledelse nemt at holde fast i den positive udvikling.

Når vi spørger ud i afdelingen, hvad temadagene betød, så er alle enige om, at det at komme væk fra arbejdspladsen og arbejde med det, der er vigtigst for personalet, er guld værd. Det formåede Hans Lauge uden problemer at tage afsæt i; små og større hverdagsbegivenheder, som har afgørende betydning for arbejdsmiljøet og glæden ved at gå på arbejde.

I dag er der er ro på de indre linjer, hvilket giver mulighed for faglig udvikling og dermed stor arbejdsglæde og mest vigtigt af alt, så melder de fleste patienter og pårørende positivt tilbage på deres hospitalsophold i afdelingen.

Som afdelingsledelse kender vi betydningen af at arbejde med kulturen. Vi ved, at det er en kontinuerlig proces, der kræver ejerskab, ansvarlighed og opmærksomhed fra alle i afdelingen. Vi har derfor som ledelse stor bevågenhed på at vedligeholde og fastholde processen, som Hans Lauge satte i gang sammen med os i foråret.


Oversygeplejerske Lotte Møgelby - Ledende overlæge Jan Skovdal, Organkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Region Syd, sept. 2014
Jeg har i flere omgange brugt Hans Lauge som konsulent i forbindelse med værdiprocesser og kreative processer.

Første gang ligger ca. 15 år tilbage i et lederudviklingsprogram. Jeg var på det tidspunkt leder af en børnehave. Jeg brugte Hans Lauge igen i Sønderborg i distriktet, da vi udarbejdede fælles værdier på tværs af institutioner, SFO og skole.

Jeg kontaktede endnu en gang Hans Lauge , da jeg som dagtilbudsleder i den nye dagtilbudsstruktur i Sønderborg Kommune skulle i gang med teamopbygning af ledelsesteamet i området. På ledelsesplan udarbejdede vi et værdigrundlag, som danner grundlag for værdierne i områdets enheder.

Jeg vender tilbage til Hans Lauge af to grunde. For det første er værdierne grundlæggende for kulturen i organisationen, og i Hans Lauges model omformes de store, flotte ord til praktisk handling i værdiprocessen. For det andet er Hans Lauge en dygtig processtyrer, der både har læring, anerkendelse og ikke mindst humoren som redskab.

Dagtilbudsleder Lisbeth Løbner, Ahlmann-Humlehøj distriktet, Sønderborg Kommune. nov. 2010

 


 

I forlængelse af en større organisationsændring i økonomifunktionen, overtog jeg ansvaret for regnskabssektionen i Energinet.dk. En af mine første opgaver blev, at forbedre samarbejdet i sektionen og øge medarbejdernes trivsel. Det er nu blevet til en rejse på over ½ år, hvor Hans Lauge som vores guide, har vist os vejen til en bedre arbejdsplads og givet os redskaberne til at forbedre relationerne til hinanden og vores samarbejde. Det har været en sand fornøjelse at se, hvordan Hans har formået at kaste lys over vores udfordringer i sektionen og samtidig skabt et trygt forum, hvor vi i fællesskab kunne drøfte vores udfordringer og opbygge et fælles værdigrundlag. De opnåede resultater skyldes i høj grad Hans Lauge's tillidsfulde væsen, der kombineret med humor og selvironi, fik løsnet op for vores fastlåste situation. Personligt har jeg også været på en rejse, hvor jeg har oplevet virkningerne af åben dialog med mine medarbejdere. Hele sektionen takker for samarbejdet.


Henrik Larsen, Energinet.dk. nov. 2010

 

 

Hans Lauge har været ansat i Vejle Boldklub som sportschef fra 1.1.07 til 31.08.2009. Opgaven som sportschef bestod i at opbygge og udvikle en stærk organisation fra bunden, samt at have det overordnede ledelsesansvar indenfor sporten.

 

Hans Lauge har i ansættelsesperioden flyttet den sportslige sektor fra forening til forretning. Med stor indsigt såvel fagligt som menneskeligt, er der skabt en professionel organisation, der er gearet til toppen af dansk fodbold, på alle niveauer. Der er skabt sammenhæng afdelingerne imellem, og udarbejdet en sportslig strategi, der er implementeret i dagligdagen.

 

Ledelsesmæssigt har Hans Lauge evnet at skabe overskud hos sine medarbejdere, skabt et arbejdsmiljø hvor kreativitet, menneskelige hensyn, og ikke mindst arbejdsglæde har været omdrejningspunktet i udviklingen af sporten.

 

Hans er en enorm respekteret og afholdt medarbejder blandt kolleger, ledelse, sponsorer og tilskuere i VB og vil blive savnet. Jeg kan kun give mine allerbedste anbefalinger til Hans.

 

Henrik Tønder, Adm. direktør, VB SPORT A/S

 

 

IT udviklingsafdelingen i Datacentret har igennem flere gange anvendt Hans Lauge til forskellige kurser eller opgaver.

 

Vi har fra tid til anden brug for en ekstern konsulent til at hjælpe os med en konkret problemstilling. Her har vi haft stor glæde af Hans. Han forstår at skabe et miljø, hvor grænser nedbrydes så folk føler sig hjemme. Det betyder, at det er muligt hurtigt at kommen til sagens kerne.

 

Hans forstår at udfordre både medarbejdere og ledere, og hans anderledes tilgang til løsning af problemstillinger gør, at man kommer på helt nye ideer til løsninger. Hans har desuden introduceret Team Person Profilen til Datacentret, som vi har stor glæde af både i det daglige samarbejde imellem kolleger og kunder, men ligeså meget i vores tilgang til udvikling af løsninger og problemstillinger.

 

Jeg kan varmt anbefale Hans Lauge som instruktør, coach og mediator.

 

Robert Kjeldmand, Udviklingschef, DT Group-IT, nov. 2010

 

 

Hans Lauge har respekt for mennesker - og mod til at vise, at der findes andre virkeligheder end den umiddelbart synlige og nuværende. At vi i fællesskab kan skabe en bedre virkelighed.

 

Dette er sjældent at opleve - at drøm og virkelighed forbindes, og at vi får mod til at gå nye veje.

At samarbejde med Hans Lauge er at blive god og bedre end man er.

 

Inge Kristiansen, leder af Horsens Sund By, Horsens Kommune, feb. 2011

 

 

Hans Lauge Petersen har fungeret som ledelseskonsulent i Centralsygehusets interne ledelsesudviklingsprogram. Dette forløb som til dato er gennemført af ca. 100 ledere er kendetegnende ved, at deltagerne oplever en meget professionel sparring med Hans Lauge Petersens fine og menneskelige tilgang, selv til de svære ledelsesopgaver.

Fra Centralsygehusets direktion ser vi en ledelseskonsulent, der ikke er bange for at tage fat om også vanskelige opgaver, som kræver mod af deltagerkredsen. Vi vil give Hans Lauge Petersen vores varmeste anbefaling.

Tidl. sygehusdirektør ved Sygehus Lillebælt H.C.Thyregod

 

Hans Lauge har vi haft et positivt, inspirerende og udbytterigt samarbejde med gennem flere år.
Hans er god til at leve sig ind i organisationen, han viser stor interesse for de mennesker han møder. Har respekt for det enkelte menneske!
Hans er nærværende og engageret. Han har en utrolig evne til at sætte ting i spil, at få alle med - også at få “den stille” til at åbne sig.
Hans er god til at få teorien omsat til praktisk handling og få den enkelte til selv at tage ansvar.
Hans er et dejligt, varmt menneske, der gerne deler sin livserfaring med andre på en god måde.

Ældrechef Sonja Miltersen, Tønder Kommune. P.t. direktør ved Sønderborg Kommune

 

AstraZeneca Academy er en uddannelsesafdeling i AstraZeneca A/S - et af Danmarks største lægemiddelfirmaer og blandt de fire største i verden.
AstraZeneca Academy arbejder uophørligt på at udvikle vores uddannelsesaktiviteter, så de er i takt med tiden. Derfor har vi bl.a. valgt at samarbejde med Hans Lauge Petersen.

Hans Lauge Petersen har medvirket i kurser for konsulationssygeplejer-sker. Med en fin fornemmelse for at kombinere det personlige med det almene, giver han kursisterne indsigt i, hvad pludselig sygdom gør ved et menneske og hvordan man tilrettelægger sit liv, så man lever mens man tør det og bliver et gladere menneske.

Hans Lauge Petersens spændvidde er stor. Han er god til at lege med sine deltagere og spiller op til dem. Han kan være stærk, varm og personlig og slår herefter pludselig over i solid jysk humor.

Internt har Hans Lauge Petersen undervist i anvendelsen af kreative metoder. Her udvider han samme spændvidde og situationsfornemmelse. Han håndterer det jordnære og knytter det med stort overblik til uddybende teori og filosofi. Hans evner at aktivere deltagerne og komme den enkelte i møde uden at miste retningen i sin undervisning.

Deltagerne er meget glade for Hans og har fået stort udbytte af kurset. De syntes det er spændende, inspirerende og flere har været i gang med de nye metoder til kreativ tænkning. Alle medvirkende har meget lyst til at dele flere timer med Hans.

Projektchef Thomas Ewertsen, AstraZeneca Academy

 

 

Gennem mere end 10 år har jeg haft den lejlighedsvise fornøjelse at arbejde sammen med Hans Lauge. Det har hver gang været en oplevelse, fordi Hans Lauge er en repræsentant for kritisk fornyelse, ægte kreativitet og velment kærlighed til sit stof og sine mennesker. En ukuelig tro på det bedste.


Tidl. direktør Per Kauffmann, DISCOVER

 

Som kommunalt ansat sundhedskonsulent har jeg i en årrække samarbejdet med Hans Lauge om gennemførelse af kurser i problemorienteret projektmetode. Formålet var at uddanne projektmagere til igangsætning af ulykkesforebyggende initiativer såvel i Sund By Netværkets kommuner og amter som i Frederiksborg Amt. Kurserne viste sig at være effektive, både til original projektudvikling, gennemførelse og formidling af projekter. Det lykkedes endog at se langvarige resultater af de igangsatte initiativer.

Hans Lauge har en klar fornemmelse for hvilke processer som har brug for støtte, og hvilke som er tvivlsomme. Han kan præcist og klart formidle sin opfattelse og forslag til kursisten, så denne bliver engageret i at styre processen i en hensigtsmæssig retning.

Hans Lauge kreative evne formidles så spændende og engageret, at den baner vejen for, at selv små kreative spirer ser dagens lys og bliver forstærket og opgraderet gennem en samarbejdsproces, som fremmer en udvikling. Hans Lauge er bevidst om metodevalg, han har overblik og er fleksibel. Han er udstyret med en mangfoldighed af anekdoter og eksempler som gør indholdet nærværende, humoristisk og forståeligt.

Samarbejdet har været meget lærerigt og inspirerende og har senest udmøntet sig til kreativ ideúdvikling af initiativer som vedrører fisk og sundhed. Jeg kan varmt anbefale Hans Lauge som proceskonsulent.

Sundhedskoordinator, Edith Mørup, Skagen Kommune

 

 

I Center for Videregående Uddannelser har vi gennem flere år haft et fast samarbejde med Hans Lauge omkring bl.a. afholdelse af kursus for ledere om "faglig og personlig udvikling". Vi har meget gode erfaringer med Hans Lauge som underviser/konsulent og meget positive tilkendegivelser fra kursusdeltagerne. De vellykkede arrangementer er ikke mindst betinget af Hans Lauges kreative engagement, positive menneskesyn og fremtræden. Hans Lauge er tillige en underviser med stor indlevelsesevne og han formår hurtigt at skabe en god stemning."

Louis Dalboe , Center for Videregående Uddannelser i Sønderjylland

 

 

Hans Lauge medvirker i et undervisningsforløb om forkyndelse og sjælesorg i forbindelse med sygdom og død. Hans baggrund er foruden stor erfaring i formidling, hans egen oplevelse af at have mistet en voksen datter.
Hvert hold kursister har oplevet Hans Lauges undervisning som på én gang kompetent og uafrystelig. Fordi han på uforlignelig måde, usentimentalt men gribende, formår at gennemlyse sine erfaringer og uddrage almene spørgsmål af dem. Hans formuleringer har således en høj grad af katalyserende effekt, enhver undervisnings kendetegn.

Jeg tøver ikke med at give Hans Lauge mine varmeste anbefalinger som underviser og foredragsholder.

Rektor Henning Thomsen, Pastoralseminariet i Århus

 

 

hanslauge.jpg  

HANS LAUGE Brønsbjergvej 34 7120 Vejle Ø
Tlf. 20 67 60 97 mail@hanslauge.dk

 
 
Værdierne ændrer sig aldrig - det gør kun mængden af fortalere